1. LnG
  2. Admin rekrytering
  3. fredag, 03 juli 2015
Styrelsen, ledningen och headadmins är de ända som kan godkänna admin ansökningar. Efter godkännande blir man try-admin och har sedan möjlighet att klättra uppåt inom Playpark.

Vi bearbetar bara ansökningar om Playpark är i behov av fler admins och den ansökan som är först i kö (äldsta admin ansökan) är den som bestäms först.

Ansökningar kan flyttas till sektionen "Intressanta", det betyder att vi läst din ansökan men att vi förmodligen inte är i behov av admins just nu eller behöver ytterligare betänketid på din ansökan.

Vad kollar vi på innan vi godkänner;
1. Hur välskriven din admin ansökan är.
2. Aktivitet på servrarna/servern.
3. +reps, man ska ha visat sig mogen på servern och vara omtyckt överlag
4. Har du några tidigare bestraffningar? Ifall Ja. Då tar vi reda på anledningen
5. Hur du har betett dig överlag inne på servrarna/servern och på Discord.


Du kan se hela staff listan här: http://playpark.nu/playpark/staff

The board, the management and head-admins are the only one who has the permission to authorize admin applications. After the authorizations you will be granted as an try-admin and afterwards you'll have the opportunity to get promoted within Playpark.

We'll only process applications if Playpark is in need of more admins, and the applications that is first in line (oldest application) will be the one that'll be processed.

Applications can be moved into the section "Interested", meaning we'll read your application, although we are probably not in need of more admins right now, or we'll need time to consider about your application.

What are we looking for before we'll authorize;
1. If your application is well written.
2. Activity on the servers/server.
3. +reps, overall been considered well-behaved and popular among the players on the server.
4. Do you have previous suspensions? If yes. Then we'll search out the reason.
5. How you've behaved overall on the servers/server and on Discord.

You can see the board/management list here: http://playpark.nu/playpark/staff


Det finns inga svar på detta inlägg ännu.
Men du tillåts inte ändå att svara på detta inlägg.
Tyvärr, tråden är låst. Du kan för närvarande inte svara.