1. LnG
  2. Admin rekrytering
  3. lördag, 17 oktober 2015
Mall för admin-ansökan.

Lägg in ditt nickname samt server-namnet i rubriken på din ansökan, några exempel:

Nickname admin ansökan för HNS EasyBlocks
Nickname admin ansökan för JailBreak
Nickname admin ansökan för MiniGames
---
Inlägget skall sedan innehålla följande;

Nickname:

SteamID:

Ålder:

Beskriv dig själv:

Erfarenhet som admin:

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en admin:

Varför skulle just du passa som en admin:

Övrigt om du har något att tillägga:
---
Tidigare erfarenheter av liknande arbete är ett stort plus för din ansökan.
Rekommendationer sker genom inlägg i ditt forumstråd, inte inne på servrarna/Discord.
Att vara aktiv i våran Discord samt hemsida är även ett stort plus och ökar dina chanser till att bli godkänd som administratör.

Template for admin-application

Enter your nickname and the server-name in the headline of your application. a few examples:

Nickname application for MiniGames
Nickname application for JailBreak
Nickname application for HNS EasyBlocks
---
The application will contain the following;

Your nickname:

SteamID:

Age:

Describe yourself:

Experience as an admin:

What are the most prime qualifications for an admin:

Why would you fit as an admin:

Other things you'd like to add:
---
Previously experiences of similar work will add as a big plus for your application.
Recommendations happens through your application, not in the servers/Discord.
By being active on our Discord and our website will also benefit your application and it'll increase your chances for being accepted as an administrator.


Det finns inga svar på detta inlägg ännu.
Men du tillåts inte ändå att svara på detta inlägg.
Tyvärr, tråden är låst. Du kan för närvarande inte svara.