1. MRBJÖRNE=
  2. Inte godkända
  3. Wednesday, 10 January 2018
Lägg in servernamnet i rubriken på din ansökan, några exempel är:
Namn admin ansökan JB

Inlägget ska sedan innehålla följande!

Ditt Ingame namn: MRBJÖRNEツ

Ålder:14

Beskriv dig själv: glad positiv kille

Erfarenhet som admin: ingen

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en admin: glad positiv snäll mot alla följ regler

Varför skulle just du passa som en admin: inne ofta glad snäll mot alla

Vad kan du bidra med till playpark (förutom admin) ex: Kan du koda? Kan du grafiskdesign? osv: nej

Övrigt om du har något att lägga till:
Hugo Accepted Answer
0
Votes
Undo
en go snubbe som skulle kunna styra till folk som inte sköter sig
Rebower #1 Accepted Answer
0
Votes
Undo
-rep
Lägg ner tid på din ansökan.
Susp Accepted Answer
0
Votes
Undo
-rep väldigt dåligt skriven ansökan + 14år.
chugge Accepted Answer
0
Votes
Undo
nekad.
  • Page :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.
Sorry, the discussion is currently locked. You will not be able to post a reply at the moment.