Regler för HNS EasyBlocks! 

OBSAnvändning av AHK, macro eller dylikt leder till avstängning på minst 7 dagar. 

Understabing
Du får inte hoppa upp under en T som är uppe på ett block och kniva.
För mer invecklad förklaring se denna video: www.youtube.com/watch?v=MN8lP-JSfOE

Underblocking
Du får inte hoppa upp framför en T från marken och blockera så att T:n ramlar ner.

Undercamping
Du får inte springa runt efter en T under ett hopp och vänta på att T:n ramlar ner.

Funjumping (FJ)
CT:s måste alltid jaga T:s. Det är inte tillåtet att påbörja ett hopp utan att en T är uppe på hoppet. Du ska avvika direkt om du upptäcker att T:n har hoppat ner från hoppet.

Teamblocking 
Du får inte sno blocks från en lagkamrat. Du får inte vända på ett hopp för att förstöra för dina lagkamrater.

Bodyblocking
T:s får inte stå på blocks eller lådor och blockera ner CT:s med kroppen.

Teleportcamping
Det är inte tillåtet att stå och campa efter en teleport.

Reconnecting (to switch team) - WTJ
Det är inte tillåtet att reconnecta till servern för att försöka komma in i ett annat lag. (Oftast CT till T)

Abusing Bugs
Det är inte tillåtet att utnyttja buggar som är uppenbara, till exempel om vi har försökt blockera av ett ställe dit du kan ta dig ändå. Du får inte heller bugga upp på hopp med hjälp av att spamma duck på en speedboost eller trampolin. Ta kontakt med en admin och visa buggen så vi kan rätta till det.

Trampolinecamping
Det är inte tillåtet att hoppa på en trampolin för att headsplasha CT's.

Headsplashcamping
Det är inte tillåtet att campa på lådor du endast kan komma upp till från ett håll och headsplasha CT:s.

Ghosting
Det är inte tillåtet att berätta var någon annan person befinner sig på kartan.

Farming 
Det är inte tillåtet att samarbeta med motståndare för att få kills.

CT:s får inte putta runt på lådor, det räknas som Funjumping.

CT:s får inte surfa runt på mapen, endast för att ta sig fram till hopp.

All typ av gambling är förbjudet på servern.

All trading av Money & LP är på ens egen risk, men admins har rätt att banna en spelare vid scamming.

Du får inte tigga på servern!

Camping
Du får endast campa på ett hopp i högst 30 sekunder.