JAILBREAK REGLER

Generella regler

1.01 Det är förbjudet att dra ut på rundor.

1.02 Det får endast pratas svenska på servern. (Undantag där vissa lekar kan kräva att man säga några ord på engelska)

1.03 Ghosting är ALDRIG tillåtet. Inkluderar att tjalla på sina lagkamrater.

1.04 Man får inte störa Warden.

1.05 Ingen särbehandling är tillåten.

1.06 Om Warden dör gäller Wardens kommandon i ytterligare 10 sekunder eller till dess att det finns en ny Warden som anger nya kommandon. (Tidigare Wardens regler försvinner så fort det blir en ny Warden)

1.07 Freedamage är aldrig tillåtet. (T:s kan ej kräva medic)

1.08 Det får ALDRIG vara två slappa rundor i rad.

1.09 Tjata inte om bestraffning. Admins kan inte se allt som händer. (Vill ni överklaga något vänd er då till playparks discord!)

1.10 Musik är förbjudet på servern. (Undantag vid: Idol, talang eller rapbattle eller något som kräver ett beat i bakgrunden)

1.10 Man får inte ge ut freeday till enskilda personer mitt under rundan.

1.11 Kompisfreeday finns inte på playpark! Båda som spelar LR kan vinna en freeday.

1.12 Öppnas inte cellarna innan 14:00 blir det automatiskt restricted freeday. T:s ska även ha fått en chans att ta sig ut ur cellarna innan 14:00.

1.13 Första rundan är alltid restricted freeday. (Man måste ha en Warden som berättar reglerna)

1.14 VIP-funktioner får aldrig förbjudas från någon lek! Då alla har möjlighet att bli medlem och få vip. 

1.15 Grus och Sten är samma sak! Förbjuder man allt utom sten eller grus, då får man gå på båda!

1.16 Admins får alltid prata om det gäller något adminrelaterat utan att dö! Om en admin behöver säga till Warden för otydliga commands får han alltid göra det! 

1.17 Alla typer av LR-fusk är förbjudna!

1.18 100% frys: Stå helt stilla, du får inte röra dig alls. 75%: Du får endast kolla runt med musen. 50%: Du får röra dig helt fritt på den aktuella positionen, du får inte flytta bort från positionen. (det finns inget som heter duckfrys, det är dessa frysregler som gäller)

1.19 Man får inte störa Last Request! Gör man skada på någon eller är i vägen ska man slayas. (OBS: även om man är rebell får man inte stå i vägen, det kan leda till slay!)

1.20 Isolering räknas som cell före 12:00, detta gäller endast kartor där man kan spawnas i isolering!

1.21 Zeus/granater räknas alltid som kniv! Om en T har en zeus/granat får CT:s alltså inte döda spelaren.

1.22 Det är ingen skillnad på galler, glas och dörr när Warden säger: "Frys med ryggen mot cellgallret”.

1.23 Det är ingen skillnad på ramp eller trappa. (I de fall då både ramp och trappa finns får Warden vara mer specifik till vilken man ska gå till)

1.24 "Till" är samma sak som "in i". Säger man "gå in i" eller "gå till" så gäller samma sak! 

1.25 När man har aktiverat LR slutar alla tidigare regler att gälla.

1.26 Om en T ska ha en chans att vinna något ska det sägas när T:n får tillåtelse att ta LR. (Pris får inte läggas till när en T har startat LR)

1.27 Om man har förlorat på en lek en gång får man inte komma tillbaka levande.

1.28 En T måste alltid kunna kommunicera med Warden på något sätt. Antingen via Mikrofon eller Chatt. (Är man både gaggad och mutad kan man inte vara på servern till dess att den första bestraffningen är borta)

1.29 Freeday betyder samma sak som Restricted Freeday, warden ska ändå förklara att det är restricted freeday och vad det innebär.

1.30 Man får aldrig campa cells på slappa rundor.

1.31 Vid start av aktivitet som kräver att man måste röra på sig upphör alla fryskommandon att gälla.

1.32 Att växla/inspektera vapen och spraya graffitis räknas inte som rörelse.

CT

2.01 Om man ska vara Warden ska man kunna styra bra, veta om sina uppgifter och vad man ska göra. Man ska ha läst igenom reglerna!

2.03 Freekill kan resultera i avstängning från att vara CT. 

2.04 Gun plant är inte tillåtet.

2.05 Man måste ha en välfungerande mikrofon för att vara CT.

2.09 Som CT får man inte campa i armory, secrets och vents.

2.10 En CT får inte vara Warden mer än 3 gånger OM inte CT:n har frågat övriga CT:s om någon annan vill vara Warden. (Om ingen annan CT vill ta Warden ska admin flytta samtliga CT:s till det andra laget så att de som sitter i !guard kön kan ta över)

2.13 CT:s får inte skjuta  objekt eller spelare utan Wardens tillåtelse. (Det gäller även om CT:s inte stör Warden. CT:s får alltid döda rebeller om de utgör ett hot mot CT:n)

2.14 Warden får ge ut max 3 straffrundor.

2.15 Warden får förbjuda mikrofon, inte chatt!

2.16 Warden får inte bestraffa alla T:s för att en T gör något fel.

2.17 Warden får inte beordra T:s att döda en CT.

2.18 Warden måste alltid skriva svar under lekar där det krävs. Det ska göras i adminchatten om det finns en aktiv admin. Undantag om spelaren som ska svara på frågan är admin. Då ska CT-chatten användas! (Adminchatten använder du genom att i teamchat skriva @ innan din mening)

2.19 CT:s får inte gå in i cellar/secrets eller vents under de första 3 minuterna av rundan! (Undantag: Slapparundor, om någon har valt Rebell under LR eller tagit LG)

2.20 Gamla commands som Warden har sagt gäller till något annat är sagt.

2.22 Vägrar en CT ta Warden ska CT:n flyttas till T!

2.23 CT:s ska vara aktiva och hjälpa Warden! Leker man runt och struntar i att hjälpa till riskerar man slay/swap!

2.24 En CT får aldrig öppna cellarna om inte Warden har gett dig tillåtelse.

2.25 CT:s får ALDRIG ordlura T:s med ord som kan uppfattas som det rätta. (Exempel: Simon säljer hoppa och Simon säger hoppa, kan låta väldigt lika vilket inte är acceptabelt)

2.26 Warden behöver ALDRIG säga något om omvägar eller förseningar. (Det gäller alltid om inget annat sägs)

2.27 CT:s som inte är Warden får ge commands när de själva är i fara. (ex: Någon har ett vapen eller jagar dig på en freeday)  

2.28 Warden måste alltid kortfattat förklara vad en lek går ut på! (Både lekar på kartan och lekar som PlayPark har)

2.29 Warden får aldrig avbryta en restricted freeday! (Men man får ge tillåtelse att ta LR)

2.30 Som CT får man ALDRIG teamkilla.

2.31 Warden behöver inte räkna ner när T ska göra något. (Räknar Warden ner måste det ske med riktiga sekunder!)

2.32 CT måste vara aktiv under LG.

2.33 Man får inte ta LG om T:s är inlåsta i cell eller isolering. T måste ha en chans att röra sig fritt på kartan.

2.34 Man får bara ta LG under sista 5 minuterna på en slapp runda.

T

3.02 Befinner man sig i armory är man automatiskt rebell, alltså får CT döda rebellen om inte warden säger annat (undantag på vissa slappa dagar).

3.03 Man ska berätta regler för spelaren man ska köra LR emot.

3.04 Man måste aktivt leta efter CT under War.

3.06 Man får inte spela LR på slappa dagar om inte Warden säger annat.

3.08 Om CT:s baitar får man kniva dem utan konsekvenser, till exempel om de hoppar på huvuden.

3.09 På LR ska man använda rättvisa och tydliga regler, alltså inte regler som ger fördel till den ena spelaren.

3.10 Kastar man en granat på en CT så räknas man som rebell.

3.11 T:s får inte säga var lagkamrater befinner sig! Finns inga undantag!

3.12 Teamkilling är tillåtet, men teamkillar man så räknas man som rebell. 

3.13 T:s räknas som rebeller om de behåller ett vapen längre än 3 sekunder, detta gäller även under avslutad LR. (Man räknas som rebell direkt om man siktar runt med vapnet och letar efter en CT)

3.14 Om man är rebell måste man vara så aktiv som möjligt när det endast är rebeller kvar.

Lekar

4.01 Det får inte vara två slappa rundor efter varandra (Klicka här för att se slappa rundor)

4.02 Om en slapp runda pågår i mer än 10 minuter går det över till War.

4.03 Warden måste varna innan en lek startas.

4.04 Warden är den enda som får starta lekar.

4.05 Leken Cellday finns inte på Playparks JB server.

4.06 Rebell är alltid tillåtet att ta när man är ensam kvar som T. CT:s kan inte förbjuda det.

4.07 T:s får inte ta LR innan Warden har sagt att dem får det. Tar man det innan det har sagts resulterar det i att man ska ha slay/dö! (undantag för rebell)

4.08 Om man vinner en freeday ska man få ha den under nästkommande runda som inte är en slapprunda (t.ex. freeday för alla)! Har man vunnit en freeday ska man få ha den! (Den följer dock inte med till nästa karta)

4.09 Under HNS har Warden 1 minut på sig att berätta reglerna från det att HNS är startat! De regler som presenteras under den minuten gäller hela HNS:en! Om Warden dör fortsätter samma regler!

4.10 Under LR får man inte bestämma regler som bestäms av slumpen! (Expempel: På shot for shot får man inte bestämma vem som börjar med skottet!)

4.11 Om man tar rebell under LR får man ALDRIG byta vapen! Man får endast behålla de vapen mar får.

4.12 Efter två minuter av War måste även CT:s aktivt leta efter T:s. (T:s måste även fortsätta vara aktiva)

4.13 Alla typer av Roastlekar är förbjudet på PlayPark! 

4.14 T:s har tillåtelse att röra sig fritt om de ska starta race vid LR, warden får dock kräva info om t.ex. vilken CT som ska köra, var start och mål ska vara, etc.