JAILBREAK REGLER

Generella regler

1.01 Det är förbjudet att dra ut på rundor.

1.02 Huvudspråket på servern är svenska. Vissa lekar kan kräva att man säger några ord på engelska

1.03 Man får inte störa Warden.

1.04 Ingen särbehandling är tillåten. 

1.05 Ghosting är inte tillåtet. Inkluderar att tjalla på sina lagkamrater.

1.06 Om Warden dör gäller Wardens kommandon i ytterligare 10 sekunder eller till dess att en ny Warden lagt commands.

1.07 Cellarna ska va öppna och T ha tillåtelse att gå ut innan 14:00 annars blir det automatiskt restricted freeday.

1.08 Första rundan är alltid restricted freeday. Man måste alltid ha en Warden

1.09 VIP-funktioner får aldrig förbjudas från någon lek. Alla har möjlighet att få VIP genom att registrera sig på hemsidan, det är grunden i föreningens ekonomi och därför har vi valt att man inte får förbjuda VIP.

1.10 Admins får alltid prata om det gäller något adminrelaterat utan att dö.

1.11 T får ha granater och zeus utan att bli dödade.

1.12 Om man har förlorat på en lek en gång får man inte komma tillbaka levande.

1.13 Man får aldrig campa i cells på slappa rundor.

1.14 Frysregler:
 - 100%: Stå helt stilla, du får inte röra dig alls.
 - 75%: Du får endast kolla runt med musen.
 - 50%: Du får röra dig helt fritt på den aktuella positionen, du får inte flytta bort från positionen.
 - Det finns inget som heter duckfrys, det är dessa frysregler som gäller.
 - Vid start av aktivitet som kräver att man måste röra på sig upphör alla fryskommandon att gälla.
 - Att växla vapen räknas som rörelse, men att inspektera vapen och spraya graffitis räknas inte.

1.15 LR Regler:
 - Alla typer av LR-fusk är förbjudna.
 - Man får inte störa Last Request. Exempel: Man gör skada på någon som är i LR.
Exempel 2: Man är i vägen för de som kör LR.

 - När man har aktiverat LR slutar alla tidigare commands att gälla.
 - Pris måste sägas innan T startar LR.
 - Kompisfreeday finns inte på playpark! Båda som spelar LR kan vinna en freeday.
 - Rebeller får inte ta LR

1.16 Synonymer:
 - Freeday är samma sak som Restricted Freeday.
 - Galler, glas och dörr när warden säger cellgallret.
 - Ramp eller trappa. (I de fall då både ramp och trappa finns får Warden vara mer specifik till vilken man ska gå till)
 - "Till" är samma sak som "in i". Säger man "gå in i" eller "gå till" så är det samma sak.
 - Grus och sten räknas som samma material

1.17 När det är 2 eller mindre icke-rebeller kvar i T-laget får rebeller inte komma tillbaka levande.
 - Rebeller måste då vara aktiva.
 - CT får då gå in i cells, secrets & vents oavsett tid på rundan.

 

Vakter (CT)

2.01 För att ta Warden måste du:
 - Läst igenom reglerna.
 - Veta om dina uppgifter och vad du ska göra.
 - Prata tydligt och lägga tydliga kommands.
 - Ha en bra mikrofon.

2.02 Man får inte vägra ta warden.

2.03 Freekill och freedamage kan resultera i avstängning från att vara CT.

2.04 Gun plant är inte tillåtet.

2.05 Som CT får man inte campa i armory, secrets och vents.

2.06 Man får inte ta Warden mer än 3 gånger.  Vill ingen annan ta warden får man ta den igen, de som inte tar warden bryter mot regel 2.02

2.07 Warden får inte förbjuda T att använda textchat.

2.08 Warden får inte bestraffa alla T för att en T gör något fel.

2.09 Warden måste alltid skriva svar i teamchat under lekar där det krävs, om admin är inne och aktiv ska det skrivas i admin chat.  Adminchatten använder du genom att i teamchat skriva @ innan din mening

2.10 CT får inte gå in i cellar, secrets eller vents innan 12:00. Undantag: Slapparundor, om någon har valt Rebell under LR eller tagit LG

2.11 Gamla commands som Warden har sagt gäller till något annat är sagt.

2.12 CT ska vara aktiva och hjälpa Warden, man får inte leka runt.

2.13 En CT får aldrig öppna cellarna om inte Warden har gett dig tillåtelse.

2.14 CT får aldrig ordluras på något sätt. Exempel: Simon säljer hoppa och Simon säger hoppa, kan låta väldigt lika vilket inte är acceptabelt

2.15 Warden behöver inte säga något om omvägar eller förseningar, det gäller alltid.

2.16 CT som inte är Warden får ge commands när de själva är i fara.  Exempel: Någon har ett vapen eller jagar dig på en freeday

2.17 Warden måste alltid kortfattat förklara vad en lek går ut på. Exempel 1: En lek på mappen såsom colors.
Exempel 2: Simon says

2.18 Warden får aldrig avbryta en restricted freeday.

2.19 Som CT får man aldrig teamkilla eller ge order att en annan CT ska dödas.

2.20 Warden behöver inte räkna ner när T ska göra något. T ska ha en rimlig tid att utföra kommandot på

2.21 LG Regler:
- CT måste vara aktiv under LG.
- T måste ha chans att röra sig fritt på kartan, de får inte va inlåsta i cells eller isolering.
- Man får bara ta LG under sista 5 minuterna på en slapp runda.

 

Fångar (T)

3.01 Befinner man sig i armory är man automatiskt rebell om inte warden säger annat. Undantag på vissa slappa dagar

3.02 Man måste aktivt leta efter CT under War.

3.03 Om CT baitar får man kniva dem utan konsekvenser.

3.04 Kastar man en granat på en CT så räknas man som rebell.

3.05 Teamkilling är tillåtet, men teamkillar man så räknas man som rebell.

3.06 T räknas som rebeller om de behåller ett vapen längre än 3 sekunder. Man räknas som rebell direkt om man siktar runt med vapnet och letar efter en CT.

3.07 Om man är rebell måste man vara så aktiv som möjligt när det endast är rebeller kvar. Gäller även om man hindrar T från att köra LR när warden sagt att man får

3.08 LR Regler:
 - Man får inte ta LR på slappa dagar om inte Warden säger annat.
 - Man ska berätta regler för spelaren man ska köra LR emot.
 - På LR ska man använda rättvisa och tydliga regler.

3.09 Wardens commands ska följas så som de är sagda. Att kringgå commands gör en till rebell.

Lekar

4.01 Det får inte vara två slappa rundor efter varandra. (Klicka här för att se slappa rundor)

4.02 Om en slapp runda pågår i mer än 7 minuter går det över till War.

4.03 Warden måste varna innan en lek startas.

4.04 Warden är den enda som får starta lekar.

4.05 Leken Cellday finns inte på Playparks JB server.

4.06 T får inte ta LR innan Warden har sagt att dem får det, dock är rebell alltid tillåtet att ta.

4.07 Om man vinner en freeday ska man få ha den vid nästkommande runda, under samma map, som inte är en slapprunda.

4.08 Under LR får man inte bestämma regler som bestäms av slumpen. Expempel: På shot for shot får man inte bestämma vem som börjar med skottet

4.09 Om man tar rebell under LR får man inte byta vapen.

4.10 Efter två minuter av War måste även CT aktivt leta efter T.

4.11 Alla typer av Roastlekar är förbjudet.

4.12 T har tillåtelse att röra sig fritt om de ska starta race vid LR, warden får dock kräva info om vilken CT som ska köra, var start och mål placeras, etc.