Minecraft regler

  • Griefing är inte tillåtet.
  • Du får inte claima precis bredvid någon utan tillåtelse.
  • Fusk är inte tillåtet

Utöver Minecraft reglerna så gäller även våra allmänna regler.