Generella regler

  • Dryga inte på rundor, är du vid liv ska du vara aktiv.

TTT regler kan läsas här: TTT Regler

 

35hp

  • Campa inte inuti väggar där man kan gå igenom eller se från ett håll.
  • Inte tillåtet att bugga fram zeus genom !knife.