Regler för HNS Noblock! 

Funjumping
CT:s måste alltid jaga T:s, man får inte hoppa runt och leka!

Understabing
Man får inte hoppa upp mot ett block* man inte når upp till och kniva någon, det kallas "understab", men det är tillåtet på stegar och när man hoppar över någon.

Undercamping
Man får inte springa under en T och vänta på att T:n ramlar ner.

Bodyblocking
T:s får inte stå på ett hustak, en vägg eller ett block* och blockera ner CT:s med kroppen.

Nadeblocking
Ingen nadeblocking i luften, nadeblocking på marken är tillåtet.

Camping
Man får endast campa i max 25 sekunder.

Abusing Bugs
Det är förbjudet att abusa bugs på en map! Man ska kunna ta sig till varje ställe genom att endast hoppa. 

Ghosting
Man får inte berätta vart någon annan är på mapen.

Running
Försök att inte runna/springa ifrån spelare, noblock går ut på att "juka" folk.

Reconnecting (to switch team) - WTJ
Man får inte disconnecta från servern för att försöka komma in i ett annat lag. (Oftast CT till T)


* Till blocks räknas en platform eller dyl. som man kan hoppa upp och stå på.