Föreningen

Playpark bildades sommaren 2015 av Jimmy "Garrow" Eriksson och LnG.

Playpark är en svensk icke vinstdrivande organisation som riktar in sig på e-sport, framförallt spelet Counter-Strike: Global Offensive.
Vi driver publika spelservrar och organiserar turneringar.

Syfte

    • Vi är en ideell spelförening med sitt säte i Eksjö, Sverige.
    • Föreningens syfte är främst att främja gaming av olika former av dataspel. 
    • Vi använder och utvecklar mjukvara med öppen källkod så långt det är möjligt.
    • Föreningen drivs av sina medlemmar.

Goodgame

Playpark är anslutet till riksförbundet goodgame.