Den stora HNS Guiden!

Hidenseek går ut på att CT ska jaga T med kniv. T kan inte använda kniv men får vapen genom att nå upp till vissa blocks. Man får endast 1 skott per vapen och man kan bara ta vapnet från ett block en gång per runda.

 

Nedanför följer detaljerad information vad varje block gör.

Bhop 
Blocket försvinner direkt när du hoppar på det och återställs efter 1 sekund. 

 

Bhop delayed
Blocket försvinner efter 1 sekund och återsälls sedan efter en sekund.

 

Vapen 
Du får ett vapen med 1 skott i. Blocket kan endast användas 1 gång per runda per spelare.

 

Death 
Du dör så fort du nuddar detta block. Undantag är om du har gått på Invincible blocket innan.

 

Damage 
Du tar skada genom att nudda detta block. Undantag är om du har gått på Invincible blocket innan.

 

Heal 
Du får health genom att nudda detta block.

 

Nofalldamage
Du tar ingen skada när du landar på detta block även om du hoppar ner från höga höjder.

 

Ice 
Du glider på detta block vilket gör de svårt att kontrollera movement.

 

Honey
Detta block är som ett klister och det blir svårt att röra sig.

 

Trampoline 
Du flyger upp i luften så fort du nuddar detta block. Genom att hoppa på det når du högre höjd.

 

Speedboost
Du skjuts frammåt längs med marken. Genom att binda scrollen till duck kan du förlänga sträckan avsevärt.

 

Invincible
Du blir odödlig i 15 sekunder. En spelare som har gått på detta block blinkar blått tills spelaren inte längre är odödlig.

 

Stealth
Du blir osynlig i 15 sekunder. 

 

Speedforce
Du rör dig snabbare i 15 sekunder. Det kan vara svårt att hoppa under tiden man har denna effekt.

 

Gravity
Du hoppar högre när du hoppar från detta block. Du rör dig saktare i luften än normalt vilket gör att de tar längre tid att landa igen.

 

Anti-freeze
Du får 100 kevlar och kan inte bli fryst under 25 sekunder. 

 

Camouflage
Det ser ut som du är med i andra laget i 15 sekunder.

 

Water
Du rör dig som i vatten när du är i detta block. Håll inne hopp för att hålla dig över ytan.

 

LuckyPoints
Du får 5 lp av detta block. Är du medlem i våran steam grupp får du istället 10 lp. Är du medlem i både steam gruppen och på hemsidan får du 15 lp!

 

Money
Du får 5$ av detta block. Är du medlem i våran steamgrupp får du istället 10$. Är du medlem i både steam gruppen och på hemsidan får du 15$!

 

 

Genom att skriva !mm så kommer du in på Moneymod. Där kan du köpa upgrades, skicka över pengar och luckypoints till andra spelare, öppna lådor och mycket annat.