JAILBREAK LEKAR

Frågesport

Frågesport går ut på att warden ska kalla på en T och sedan be T:n att välja en valfri kategori som sedan warden ska ställa en fråga om. Warden  måste skriva rätt svar i admin/ct chat. (Warden behöver inte nämna att man inte får ta dumma kategorier. Tar någon en dum kategori får warden be han byta. Efter 3 bytta kategorier så får warden ställa en random fråga)

50/50

50/50 går ut på att warden kallar på en T och ger T:n 2 svars alternativ, vilket ett av svaren är rätt (som warden har skrivit i admin/ct chat).

Har t:n fel så dör han och gissar han rätt så överlever han.

Mat leken

Warden ber en T att komma fram och ber han berätta om en god maträtt som T:n tycker. Efter han har berättat sin maträtt så bestämmer warden själv eller så låter han sina lagkamrater i CT rösta på ifall dem tyckte det var en bra maträtt eller inte. Vad den bra och röstades fram så överlever han.

Shoot or don't shoot

SIMON SAYS
T ska göra som CT säger när CT börjar meningen med "simon says".

EVIL SIMON SAYS
Leken är densamma som simon says fast meningen börjar på "evil simon says" och den som sist gör som CT säger dör. CT får inte ljuga under denna leken.

DRUNKEN SIMON SAYS
Leken är densamma som simon says fast meningen börjar på "drunken simon says" och den som utför kommandot snabbast får välja ett antal T som ska dö.

SHAGGE SAYS
Man får inte säga ja, nej, kanske eller synonymer till dessa. Du får inte tveka på ett svar.

GIFTEMANNEN
CT ger ett kommando och den T som utför det snabbast får en gift eller välja en annan T som får en gift. Vad det är som gift skrivs i CT chatten innan leken startar.

THE ODD ONE
Tre stycken T står i en triangel vända bort ifrån varandra, när CT säger "the odd one" så ska T vända sig och kolla på någon av de andra T. Den som blir utvald dör.

GISSA KÄNDISEN
Warden skriver en bokstav, T ska säga en kändis som börjar på bokstaven inom en viss tid som warden sätter.

RED LIGHT GREEN LIGHT
Warden radar upp alla Ts, sedan säger han "Green Light", alla T's ska då springa. När warden säger "Red Light" så ska alla stanna 100% frys, den som rör sig sist dör, rör du dig under "Red Light" dör du också.
*Credits till Gandalf.

GISSA TALET
Warden tar fram 2ts, sen ska han tänka på en siffra som ska skrivas i admin chatt eller CT chatt mellan 1-100. Båda får gissa och den som är närmast talet vinner, förlorande T dör.
*Credits till Bobisen.

THE QUAD ONE
Fungerar exakt likadant som "THE ODD ONE", förutom att på detta har man 4st Ts och ställer dem i en fyrkant istället.

 

SLAPPA RUNDOR

HNS
T ska gömma sig och på bestämd tid börjar CT att leta. Man får alltid rebella med kniv.
Vents får ej förbjudas som gömställe.

WAR
War börjar på en bestämd tid om inte warden ger andra instruktioner. När war börjat får båda lagen döda varandra. Man får inte campa i secrets/vents under war.

FREEDAY
På en freeday får T göra vad dom vill.

RESTRICTED FREEDAY

T:s får inte bära vapen eller vara i armory. Är man rebell dör man utan förvarning. (detta är standard regler som inte CT behöver säger). Följer man efter CT eller inte håller avstånd så dör man utan förvarning. 

PANDA FREEDAY

T får endast krypa och hoppa. Man får högerklicka CTs. T får inte vänsterklicka, ställa sig upp eller ha vapen på sig.

NOTERA ATT KNIVA CT SKER UTAN KONSEKVENSER.

ZOMBIE FREEDAY
T får endast gå och hoppa. Man får endast vänsterklicka CTs. Man får inte högerklicka, ha vapen eller springa.
NOTERA ATT KNIVA CT SKER UTAN KONSEKVENSER.

ÄLGJAKT
T får springa överallt om inte warden sagt något annat. T får inte rebella på något sätt. CT ska försöka döda T med AWP men får inte använda zoom.

TOWERDAY
T får inte ha vapen på sig men man får rebella med kniv om inte warden sagt något annat. Man får inte ghosta färger eller plattor som är rätt.