Regler per server

HNS EasyBlocks

HNS Noblock

Jailbreak 

TTT 

Surf RPG 

 

Slide regler:

1.01 Har du kommit i mål och en motståndare väntar i cagen så ska du gå in annars har admin rätt att utdela bestraffning.

Allmänna regler

Vi har generella regler som gäller alla servrar men också specifika regler för varje server. Vi rekommenderar att du läser igenom dom noga.

Mikrofon

Stör inte andra genom att skrika eller spela upp musik.
Anser admin att du använder mikrofonen felaktigt kan du bli mutad, din mute längd är beroende på hur du skött dig tidigare! Ju fler mutes ju längre kommer din nästa bestraffning bli!

Personlig information

På Playpark så är det nolltolerans mot att sprida information om en person på någon av playparks servrar. Gör man detta kan det leda till en längra ban.

Chatt

Håll chatten rent från spamm och allt olämpligt.

Politik

Diskutera inte politik på servrarna.

Rasism

Vi har nolltolerans mot rasism på våra servar.

Kränkning

Du får aldrig kränka en person på servern. 
Resulterar i mute eller ban.

Reklam

Håll reklam borta från våra servrar.
Man får inte göra reklam på något sätt för något annat community eller någon annan hemsida.

Fakenick

Man får varken Fakenicka admins namn eller en admin clantag. 
Fakenickar du en admin så kan du få en ban från servern.

Admins

Admins ord är INTE lag på våra servrar men du som spelare ska använda sunt förnuft. Anser du dig felaktigt behandlad så ska du alltid överklaga genom supporten. 
Du överklagar dina bestraffningar på våran discord: https://discord.gg/nc4aQu
För att överklaga så behöver du bevis för att vi ska kunna hantera ditt ärende!