Regler per server

HNS EasyBlocks

HNS Noblock

Jailbreak 

TTT

Surf RPG 

MultiMod (samlade regler)

MG regler:

1.01 Delaya inte på rundan, du ska alltid försöka ta dig i mål och sedan dö! Du får ta bonus course om det finns.

1.02 Man får inte teamkilla!

 

Allmänna regler

Vi har generella regler som gäller alla servrar men också specifika regler för varje server. Vi rekommenderar att du läser igenom dem noga.

Mikrofon
Stör inte andra genom att skrika eller spela upp musik.
Anser admin att du använder mikrofonen felaktigt kan du bli bestraffas med en mute. Om du har flera mute's sedan tidigare får du en längre mute.

Personlig information
Noll tolerans mot att sprida information om en person på någon av Playparks servrar. Det kan leda till en längre ban.

Chatt
Håll chatten fri från spam och annat olämpligt.

Politik - Rasism - Religion
Diskutera inte politik, rasism eller religion.

Språk
Du får aldrig kränka någon. Prata och skriv på svenska/engelska (Obs, endast Svenska på Jailbreak)

Reklam
Håll reklam borta från våra servrar. Du får inte göra reklam för någon annan E-sport community.

Fakenick
Det är inte tillåtet att fakenicka en admin.

Regelbrott
Att uppmuntra någon till att uföra ett regelbrott bestraffas med en ban.

Fusk
Det är inte under några omständigheter tillåtet att fuska eller scripta. Det leder till en permanent avstängning från PlayPark.

Ghosting
Ghosting är aldrig tillåtet och kan bestraffas med mute, gag eller ban.

Trading
All trading av Credits är på ens egen risk. Admins har dock rätt att banna en spelare vid scamming. Det är inte tillåtet att tigga credits.

Buggar
Det är inte tillåtet att utnyttja buggar. Om du vet om en bugg ska den rapporteras till en Staff/Head admin. Efter det får du inte utnyttja den. Det kan leda till att du blir bannad.

Admins
Admins ord är INTE lag på våra servrar, men du som spelare ska använda ett sunt förnuft. Anser du dig felaktigt behandlad så ska du alltid överklaga!
Du överklagar dina bestraffningar i textkanalen #support på Discord. Vår kanal: www.playpark.nu/discord
För att överklaga behöver du bevis för att vi ska kunna hantera ditt ärende!