Regler per server

HNS EasyBlocks

HNS Noblock

Jailbreak 

TTT 

Surf RPG 

MG regler:

1.01 Delaya inte på rundan, du ska alltid försöka ta dig i mål och sedan dö! Du får ta bonus course om det finns.

 

Allmänna regler

Vi har generella regler som gäller alla servrar men också specifika regler för varje server. Vi rekommenderar att du läser igenom dom noga.

Mikrofon
Stör inte andra genom att skrika eller spela upp musik.
Anser admin att du använder mikrofonen felaktigt kan du bli mutad, din mute längd är beroende på hur du skött dig tidigare! Ju fler mutes ju längre kommer din nästa bestraffning bli!

Personlig information
På Playpark så är det nolltolerans mot att sprida information om en person på någon av playparks servrar. Gör man detta kan det leda till en längra ban.

Chatt
Håll chatten rent från spamm och allt olämpligt.

Politik - Rasism - Religion
Diskutera inte politik, rasism eller religion på servrarna.
Vi har nolltolerans mot alla de tre punkterna på våra servrar.

Kränkning
Du får aldrig kränka en person på servern. 
Resulterar i mute eller ban.

Reklam
Håll reklam borta från våra servrar.
Man får inte göra reklam på något sätt för något annat community eller någon annan hemsida.

Fakenick
Man får varken Fakenicka admins namn eller en admin clantag. 
Fakenickar du en admin så kan du få en ban från servern.

Regelbrott
Att uppmuntra någon till att uföra ett regelbrott på servern kommer att bestraffas med ban ifrån PlayParks spelservrar.

Fusk
På PlayParks servrar så får man inte under några omständigheter använda någon form av fusk eller script som bryter mot valves regler. Detta leder till permanentavstängning på PlayPark.

Trading

All trading av credits är på ens egen risk men admins har rätt att banna en spelare vid scamming.

Man får inte tigga om credits på servern, det kommer att räknas som micspam! 

Exploita buggs

Det är förbjudet att exploita buggs på playparks spelservrar. Ifall man hittar en bugg så ska den rapporteras till en staff/head admin. Efter det så får man inte använda den, det kan leda till att man bli bannad från spelservrarna. 

Admins
Admins ord är INTE lag på våra servrar men du som spelare ska använda sunt förnuft. Anser du dig felaktigt behandlad så ska du alltid överklaga!
Du överklagar dina bestraffningar på våran discord i kanalen #support: www.playpark.nu/discord
För att överklaga så behöver du bevis för att vi ska kunna hantera ditt ärende!