Personuppgiftspolicy


På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter (nedan kallade uppgifter). Dessa uppgifter används för att årligen samla in en medlemslista, som vi skickar in till sverok. Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna granska att det är du, av behöriga administratörer och av sverok.

Administratörerna har under en kort stund tillgång till dina uppgifter, enbart för att granska så att de stämmer.

Sekretesspolicy


Vi inser hur viktigt det är att använda dina uppgifter på ett hederligt och ansvarsfullt sätt. Vi vill informera om vilka uppgifter vi får reda på om dig när du besöker vår webbplats och vad vi gör med uppgifterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker Webbplatsen.

Vi lagrar våra användares uppgifter på ett säkert sätt, men avstår oss att ställas till svars vid en eventuell ”hacknings-attack” av Webbplatsen. Webbplatsen är byggd enligt konceptet öppen standard i CMS-verktyget Joomla som är licensierat som öppen källkod. Vi förlitar oss därför på dess säkerhet och håller det hela tiden uppdaterat så långt det är möjligt.
 

Hur använder vi uppgifterna?


Vårt främsta syfte med insamlande av uppgifter är att kunna skicka in en årlig medlemslista till Sverok, så vi i sin tur kan erbjuda dig en Webbplats med diverse public servrar, tjänster och kul.

Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du lämnat för att sända dig information (via brev eller e-post) om oss och nyheter och tjänster som vi tror är av intresse för dig. Du får sådan information endast från oss.

Var hamnar uppgifterna?


Playpark skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part.

För att kunna erbjuda bättre tjänster, kommer vi att vidarebefordra personuppgifter till sverok, för att få vårt årliga bidrag.

Vi kan i särskilda fall avslöja uppgifter, när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på Webbplatsen och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra medlemmars eller andra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi avslöjar uppgifterna.

Genom att använda vår webbplats och/eller registrera dig som användare, samtycker du till att dina uppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Kontrollera att uppgifterna är korrekta


Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna genom att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. använd inte forumet för att av registera dig från föreningen

När dina uppgifter raderas har du inte längre tillträde till de delar av webbplatsen som är avsedda för våra godkända medlemmar.